KRAMI logotyp, länk till
startsidan

Här finns Krami

Krami riktar sig till dig som är 18 år eller äldre. Krav för att delta i Krami är att du har en vilja till livsstilsförändring som innebär att du säger nej till kriminalitet och missbruk.

På Krami arbetar personal från Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kommunen som gemensamt arbetar för att stötta dig i din väg ut på arbetsmarknaden. Om du börjar på Krami erbjuds du att få ta del av Kramis sociala aktiviteter i och utanför våra lokaler och på den arbetsplats som du söker dig till.

Krami startar med en s.k. vägledningskurs, som i korthet innebär en vägledning för att förbereda dig för att komma ut på arbetsmarknaden. Förberedelserna består t ex av kompetensinventering, genomgång av de sociala färdigheter som krävs på arbetsmarknaden idag och diskussion kring dina strategier och hinder för att uppnå ditt mål med Krami.

Därefter följer vanligtvis en period av praktik hos en arbetsgivare. Praktiken kan utmynna i att arbetsgivaren anställer dig för en kortare eller längre tid. När du blir anställd har du och arbetsgivaren möjlighet att få fortsatt stöd från Kramis personal.