KRAMI logotyp, länk till
startsidan

Krami Blekinge

Krami Blekinge är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Karlskronas, Ronnebys och Karlshamns kommun. Sedan 2015 erbjuds Sölvesborgs och Olofströms kommun möjlighet att köpa enstaka platser.

Den huvudsakliga målgruppen är män och kvinnor, som behöver stöd att finna, få och behålla ett arbete för att därigenom bli självförsörjande och delaktiga i nya sociala sammanhang utan kriminalitet. 

För att börja i Krami Blekinges verksamhet krävs att deltagaren är 18 år eller uppåt, har ett ordnat boende, är dokumenterat drogfri och inte har en väntande rättegång som kan utgöra ett hinder för inskrivning. 

Varje inskrivning föregås av en information kring Krami Blekinges verksamhet med efterföljande betänketid. Deltagaren genomgår en intervju i Krami Blekinges lokaler och därefter lämnas sedan ett inskrivningsdatum.  Deltagande i Krami Blekinge är frivilligt.  

Krami Blekinge har succesivt intag och vi startar en vägledningskurs när vi har minst två intresserade. Deltagarna genomgår en fyra-fem veckor långt vägledningskurs för att finna sin väg till arbete eller utbildning. Krami Blekinge följer upp deltagare under praktik, utbildning och anställning.

Vi erbjuder alla deltagare sociala aktiviteter. På tisdagskvällarna lagar vi mat tillsammans och på torsdagskvällarna kommer vi överens om aktiviteter utanför lokalen. Sociala aktiviteter är obligatoriska under vägledningen.