KRAMI logotyp, länk till
startsidan

Krami Skövde

Vi har nyligen nåtts av den tråkiga nyheten att Krami i Skövde kommer läggas ner från år 2020. Vi kommer därför fram till årsskiftet jobba med de deltagare vi idag har i vår verksamhet för att stärka dessa individer på bästa sätt i deras fortsatta livsval.

Inga nya deltagare kan tas emot i verksamheten. Vi håller därför inte heller några fortsatta öppna informationer.

Om du önskar stöd och hjälp av Krami och har till följd av sociala svårigheter orsakade av tidigare kriminalitet och/eller missbruk behov av stöd i att finna, och behålla ett arbete eller utbildning samt behov av att få social- och yrkesvägledning hänvisas du nu därför till Krami-verksamhet på annan ort.

Närmaste Krami hittar du under "Om Krami" här ovanför.

Krami är en arbetsmarknadspolitisk insats och är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och en samverkande kommun.