KRAMI logotyp, länk till
startsidan

Krami Skövde

OBS! Krami Skövde håller under v.27-31 inga öppna informationer dessa veckor. Under v.28-30 går det inte att nå oss per telefon då vi har semesterstängt.

 

Krami Skövde är en arbetsmarknadspolitisk insats och är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Skövde kommun.

 

Målgrupp för Krami Skövde

Du är över 18 år och är folkbokförd i Skövde kommun eller har en överenskommelse med Din hemkommun. Du har som till följd av sociala svårigheter orsakade av tidigare kriminalitet och/eller missbruk behov av stöd i att finna, och behålla ett arbete eller utbildning samt behov av att få social- och yrkesvägledning. Syftet med verksamheten är att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för Dig.

Du kan vara aktuell för Krami om:

Du har en vilja till en livsstilsförändring som innebär att Du säger nej till kriminalitet och missbruk. Samt att Du har ett ordnat boende och saknar en sysselsättning. Att delta i Kramis verksamhet är frivilligt och därför förutsätter vi att Du vill genomföra de förändringar som krävs för att Du ska komma ut på arbetsmarknaden och att Du före vägledningskursen kan uppvisa drogfrihet.

Hur gör jag för att börja?

Du börjar med att gå på ett informationsmöte (se tid längre ner). Vill Du efter informationsmötet gå vidare så bokar vi en intervju där vi vill lär känna Dig och Dina förutsättningar mer. Därefter tar Krami Skövde ett beslut om eventuell inskrivning. Innan inskrivning ställs det krav på att Du lämnar en droganalys.

Vad händer efter inskrivning?

Krami Skövde erbjuder individuell vägledningskurs med fortlöpande inskrivning under hela året. Introduktionen påbörjas med en 4-veckors vägledningskurs som syftar till att stärka individens sociala kompetenser och färdigheter gentemot de krav som ställs på dagens arbetsmarknad. Kursen innehåller bl.a. föreläsningar, grupparbeten, föreberedelse inför praktik/arbete, fritid och vardagsekonomi. Utifrån deltagarnas önskemål erbjuds också olika sociala aktiviteter. Du kan bl.a. ges möjlighet att träna på gym och vi lagar gemensam lunch en gång per vecka.

Tänk på att Du som deltagare har Din egna upprättade planering till arbete eller studier och att det tar olika lång tid för att nå sitt mål.

 

Informationsmöte onsdagar kl 14:00

(OBS! Ingen information under v.27-31 - 2019)

Krami Skövde har regelbundna öppna informationsmöten på onsdagar kl 14.00 där vi berättar om verksamheten. Ingen föranmälan krävs! (Men vi ser gärna att Du hör av Dig före så vi vet hur mycket Kaffe vi behöver sätta på).

Kan Du inte komma på den tiden vänligen kontakta oss för att boka tid till ett enskilt möte. Informationsmötena vänder sig till både remittenter och möjliga deltagare med eller utan dess anhöriga.

Du är varmt välkommen att höra av Dig till oss för mer information!