KRAMI logotyp, länk till
startsidan

Krami Eskilstuna

Krami Eskilstuna är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Eskilstuna kommun som har funnits sedan 2002. Vi tar emot deltagare från  Strängnäs kommun mot en avgift.

Målgruppen är män och kvinnor som är över 18 år och tillhör någon av våra samverkande myndigheter. Det finns krav på att lämna droganalys före inskrivning, ingen väntande rättegång samt ordnat boende.

Vi har sex vägledningskurser per år, tre på våren och tre på hösten. Dessa kurser sker i grupp och är tre veckor långa. Innehållet i kursen består bl.a. av förberedelse inför en praktik/arbete, fritid och hälsa samt lite vardagsekonomi.

Gruppstarter 2020:

28/1, 10/3 och 28/4

Efter kursen går man in i praktiksökarfasen där man arbetar vidare individuellt med sina mål.

Under hela tiden som man är inskriven på Krami så är det obligatoriskt att medverka på minst en fritidsaktivitet i veckan. Vi har olika aktiveter två kvällar i veckan.

Öppet hus på Krami onsdagar mellan klockan 13.30 - 14.30.

OBS! Öppet hus är slut för detta år. Nästa är onsdag den 8 januari 2020.